PROIZVODI

Ambalaža

Nikada ne potcenjujte moć pakovanja da biste promovisali prodaju proizvoda. Postoji stotine mogućnosti! Možete mešati različite vrste pakovanja, koristiti kontrastne boje i varijante štampe kako bi se izdvojili od drugih!

 

Izrada komercijalne ambalaže – od hromo kartona, valovite lepenke sa laminacijom. Za auto delove, kozmetiku, konditorske proizvode, lekove, prehrambenu industriju…

Štampani materijali

Ofset štampa A2 formata – flajeri, blokovska roba, vizit karte, plakati, etiketna roba, katalozi…

Sve što treba da znate o ambalaži i kutijama za pakovanje

Kartonske kutije i ambalaža generalno su svoje zlatno doba videle tek za vreme kapitalizma u masovnoj proizvodnji. A danas, danas viđamo kartonske kutije, amabalaže i sve njihove varijacije skoro svaki dan. Bilo da šaljemo paket poštom, selimo se, ili kupujemo nešto iz prodavnice, ambalaža i kutije su svuda oko nas. Samim tim, želimo da vam pružimo više informacija o ambalaži, kakve sve postoje i za šta možete da ih koristite.

Istorija kartonskih kutija

Kao što znamo, kartonske kutije se danas nalaze svuda. Koristimo ih za skladištenje materijalnih dobara, čuvanje od lomljenja, koristimo ih za selidbe, slanje paketa, itd. Često su u upotrebi, ali da li ste znali da kartonske kutije postoje još od pre nove ere?

Postoje podaci da su primitivni oblici kartona nastali oko 200 godine p.n.e. u Kini za vreme dinastije Han. Oni su koristili tvrđi papir, nalik kartonu koji je izrađen od dudovog drveta, a koristili su ga za skladištenje hrane. Ipak, iako je Kina jedna od prvih koja koristi papir i karton, izrada kartona nije zaživela sve do sedamnaestog veka u Evropi, koja je tad bila na pragu industrijske revolucije. 

Karton se najpre koristio samo kao podloga za pisanje, a tek 1817. Je karton ušao u proizvodnju i to u formi nemačke društvene igre “Igra opsade”. 

Tek 1856. godine  su proizvođači šešira primetili da mogu koristiti karton da naprave kutiju koja bi pratila oblik šešira kako bi ga sačuvala od gužvanja i vremenskih nepogoda pre nego što dođe do mušterije. Na taj način su kartonske kutije dobile svoju prvu namenu sličnoj današnjoj.

Kartonska ambalaža

Pošto danas postoje različiti proizvodi i različite potrebe i namene kartonskih kutija, tako postoje i različite kutije. Papir i karton danas imaju široku primenu u proizvodnji ambalaže i kutija i ima niz prednosti – mehanička čvrstoća, biorazgradivost, relativno niska cena, itd. 

Tipovi kartonske ambalaže:

  • Kutije od mikrovala
  • Kaširana ambalaža
  • Štancane kutije
  • Male komercijalne kutije
  • Kutije za kolače

Kutije od mikrovala

Kutije od mikrovala se koriste u transportu. Transport robe treba da omogući sigurnost i čvrstoću ambalaže u kojoj se roba nalazi, te se najčešće koristi ova vrsta ambalaže. Takođe, transportne kutije mogu biti izrađene, porek mikrovala, i od troslojne lepenke, petoslojne lepenke, hromo kartona i kaširanog kartona.

Kaširana ambalaža

Kaširanje je proces lepljenja štampanog tabaka na valoviti karton. Ovim procesom se postiže veća čvrstoća ambalaže, a moguće su i razne kombinacije kaširanja sa papirima i raznim vrstama gramatura. Kaširana ambalaža ima višenamensku upotrebu i često se koriste za pakovanje pića, električnih uređaja i ostalih proizvoda koji zahtevaju siguran transport i/ili izlaganje. Takođe, na kaširanu ambalažu se sa lakoćom može odraditi ofset štampa zarad deklaracije proizvoda i dizajna da doliči brendu.

Štancane kutije

Ove kutije predstavljaju ambalažu specijalnog tipa. Ovaj tip ambalaže je danas našao široku upotrebu u svim sferama industrije. Štancane kutije su fleksibilne i unikatne i lako je moguće napraviti razne oblike i dimenzije ovih kutija, uključujući i moderni dizajn po želji kupca.

Male komercijalne kutije

Komercijalne kutije od kartona se uglavnom izrađuju u skladu sa odabranim proizvodom i odlikama proizvoda koje želimo da budu istaknute. Male komerijalne kutije se najčešće izrađuju za konditorske proizvode, čaj, kutije za pića, suplemente, za potrebe modne i elektro industrije, itd. Na ove kutije se takođe mogu nalepiti odgovarajuće nalepnice, ili se ukrasiti i brendirati putem ofset štampe.

Kutije za kolače

Prehrambena industrija takođe koristi kutije kao ambalažu. Ipak, najčešća upotreba kartona i kutija je u transportu hrane od restorana do kupca. Takođe, mnoge poslastičarnice se oslanjaju na kvalitetan karton i ambalažu kako bi njihove torte, kolači i drugi slatki proizvodi sigurno stigli na adresu kupca.

Kao što vidite, karton i kartonske kutije i ambalaže su daleko napredovale i danas se koriste u svim industrijama. Od kutija za selidbe i proizvode, do malih kutija za poklone, ukrase i kolače, možete pronaći sve što vam treba za ličnu ili poslovnu upotrebu. 

Sve gore pomenute kartonske kutije i ambalažu možete poručiti u Kartonaži Božić. Za više informacija pozovite nas na 069 260 8982 ili 064 233 9171.